Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przemysław Jankowski prowadzący działalność gospodarczą Meet English Przemysław Jankowski z siedzibą w Poznaniu os. Stare Żegrze, nr 164, lok. 11, 61-249 Poznań,

Możesz się ze mną skontaktować elektronicznie pod adresem email: biuro@meetenglish.pl lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres: os. Stare Żegrze, nr 164, lok. 11, 61-249 Poznań

Przetwarzam Twoje dane osobowe w następujących celach:

odpowiedzi na Twoje zapytanie, w tym zapytanie o przesłanie oferty lub wniosek o zawarcie umowy – podstawą prawną przetwarzania jest Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim zapytaniem lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody/zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wówczas dane osobowe będą przetwarzane również w celu: wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej ze zgód, które zostały przez Ciebie udzielone, a których udzielenie jest w pełni dobrowolne- podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych do tychże celów, jest Twoja dobrowolnie udzielona zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione, podmiotom świadczącym usługi IT dla Administratora.

Nie przekazuję Twoich danych organizacjom międzynarodowym ani do państwa trzeciego.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie po tym czasie zostaną usunięte.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody o ile takie zgody zostały przez Ciebie wyrażone – zawsze do momentu cofnięcia udzielonej zgody – albo do momentu wyraźnie wskazanego w treści zgody – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Przysługuje Ci:

  1. Prawo dostępu do swoich danych
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. Prawo do usunięcia danych
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania,
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
  7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu
  8. W celu wykonania swoich praw skieruj swoje żądanie na adres email: biuro@meetenglish.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podanych danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Twojego zapytania o przesłanie oferty lub zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w związku z wyrażonymi zgodami, o ile zostały przez Ciebie wyrażone, jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi żadnych konsekwencji.